Hammasraudat ja hampaiden oikomishoito

Oikomishoidosta käytetään myös sanaa ortodontia. Sana on peräisin kreikan kielestä ja tarkoittaa hampaiden suoristamista. Oikomishoitoon sisältyy oikomisen lisäksi leuan kasvun ja purennan kehityksen ohjaus. Virheellinen purenta voi aiheuttaa kipua päähän ja kasvoihin, vaikeuttaa pureskelua ja hampaiden puhdistamista. Viallinen purenta aiheuttaa tämän lisäksi hampaiden kulumista. Huono purenta vaikuttaa myös negatiivisesti ulkonäköön. Syyt purentavirheisiin löytyvät perintötekijöistä mutta muutkin haitalliset asiat, kuten pitkään jatkunut peukalon imeminen lapsena, hampaiden menetys ja suuret kita- ja nielurisat vaikuttavat suoraan purentaan myöhemmässä iässä. Oikomishoidon tavoite on saada ulkonäöllisesti kaunis ja toiminnallisesti hyvä purenta.

Oikomishoitoja voidaan tehdä kaikenikäisille

Oikomishoitoja voidaan tehdä niin lapsille kuin aikuisillekin. Vaikka hoitoja pystytään tekemään jopa alle kouluikäisille, hoidot ajoittuvat pääosin 9-12 ikävuoden tienoille. Tällöin leuan kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Lasten oikomishoito kestää yleensä pari vuotta. Se tapahtuu samaan aikaan pysyvien hampaiden puhkeamisen ja leuan kasvun kanssa. Aikuiset hakeutuvat oikomishoitoon erityisesti esteettisten haittojen takia. Aikuisilla yksittäisen hampaan korjaus kestää yleensä muutaman kuukauden, mutta laajemmassa hoidossa voi kulua jopa kaksi vuotta. Varsinaista hoitoa seuraa ylläpitovaihe, jolla pidetään huolta siitä, ettei sama vaiva tule takaisin. Ylläpito toteutetaan joko irrotettavalla muovilevyllä tai hampaiden taakse liimattavalla langalla.

Oikomishoidon kulku

Kaikkien isojen hoitojen tavoin, oikomishoito alkaa perusteellisella suunnittelulla. Hampaista otetaan röntgenkuva ja niistä valmistetaan kipsijäljennös. Niiden avulla lääkäri voi suunnitella yksilöllisen hoitosuunnitelman ja myöhemmin seurata hoidon etenemistä. Suunnitelmasta tehdään myös kirjallinen versio, jonka potilas saa mukaansa. Ennen hoidon aloittamista on hyvä käydä läpi myös hoidon kustannukset ja sopia aikataulu. Suunnittelun jälkeen alkaa varsinainen oikominen. Hoidossa käytettävän voiman täytyy olla tarpeeksi lievä, etteivät hampaat vaurioidu. Tämän takia hoidossa on useita vaiheita ja oikomiskojeiden päivittäistä käyttöaikaa voidaan vaihdella. Oikomishoidon aikana hampaita voi aristaa ja pureminen voi olla vaikeaa, mutta kipuja esiintyy ainoastaan ensimmäisten päivien aikana.

Oikomishoitojen huonona puolena on palautumistaipumus eli hampaat voivat palautua takaisin virheellisen asentoon. Erityisen herkkiä palautumaan ovat ahtautuneet ja kiertyneet hampaat. Hampaita siirtävän tai leukojen kasvua ohjailevan hoidon lisänä tarvitaan aina hoitoa ylläpitävä vaihe eli retentiovaihe. Tällä varmistetaan hoitotuloksen pysyvyys. Ylläpitovaiheen aikana yöllä käytettävien yökojeiden käyttöä vähennetään asteittain. Kiinteän oikomiskojehoidon päättymisen jälkeen hampaiden sisäpinnoille liimataan usein tukikaaria, joilla estetään hampaiden palautuminen. Ne voidaan joutua jättämään hampaiden pinnoille useiden vuosien ajaksi. Tämän takia niiden käyttäminen edellyttää säännöllisissä tarkastuksissa käyntiä. Ylläpitovaiheessa voidaan käyttää myös purentakiskoa tai irrotettavaa oikomiskojetta.

Erilaiset oikomiskojeet

Oikomiskojeet voivat olla kiinteitä tai irrotettavia. Hammashuolto Suomessa käyttää hampaiden siirtämiseen kiinteitä oikomiskojeita eli hammasrautoja. Hampaiden pinnalle kiinnitetään muoviaineella joko läpikuultavat/valkoiset tai metallin väriset kiinnikkeet. Laajasti paikattuihin hampaisiin tai poskihampaisiin oikomiskojeet voidaan kiinnittää hampaan ympärille kiinnitettäviin renkaisiin. Kiinnikkeisiin ja hammasrenkaisiin kiinnitetään tämän jälkeen kaarilanka. Hampaiden siirto tapahtuu siis kaarilangan välityksellä tai hampaat voivat siirtyä kaarilankaa pitkin kumivetojen ja jousien avulla. Irrotettava oikomiskoje on yleensä muovinen ja siinä on metallipinteet, joiden avulla se pysyy paikallaan. Sillä voidaan ohjata lapsen leukojen kasvua. Laitetta käytetään pääosin iltaisin ja öisin hoidosta riippuen.

Oikomishoito ei aina riitä

Hyvin vaikeita purentavikoja ei aina pystytä korjaamaan oikomishoidolla. Tällöin purennan oikaiseminen voi vaatia muutaman välihampaan poistamista, jotta kaikki hampaat saadaan mahtumaan potilaan hammaskaarelle. Erityisesti maitohammasvaiheessa, hampaiden kehitystä voidaan ohjailla myös hampaiden pintoja hionnalla. Erittäin vaikeita leukaperäisiä purentavikoja joudutaan korjaamaan leikkauksilla. Leikkauksella pyritään siirtämään ylä- tai alaleuka oikeaan asentoon. Leukojen leikkausta voi joutua käyttämään myös oikomishoidon kanssa samaan aikaan. Suomessa Kela korvaa välttämättömät oikomishoidot, etenkin niissä tapauksissa, jossa potilaalla on esimerkiksi suulakihalkio. Kela korvaa myös synnynnäisten kehitys- ja kasvuhäiriöiden takia merkittävästi vaurioituneiden leukojen korjaushoidon.